درخواست وام و انواع خدمات

بانکهای طرف قرارداد👇
 
    بانک صادرات باسقف ۲۰ میلیون تومان-
 
بازپرداخت ۳۶ماهه یا۳ساله بدون سپرده گذاری وبدون پیش پرداخت
 
 
- بانک ملت باسقف ۳۰میلیون تومان
 
بازپرداخت ۳۶ماهه بدون سپرده گذاری وبدون پیش پرداخت
 
 
- بانک رفاه کارگران ۲۰میلیون تومان
 
بدون ضامن برای مستمری بگیران تامین اجتماعی
 
 
- بانک دی باسقف ۳۰میلیون تومان برای عموم
 
بازپرداخت ۳۶ماهه بدون سپرده گذاری وبدون پیش پرداخت
 
 
- بانک آینده باسقف ۵۰میلیون تومان همراه باسپرده گذاری بازپرداخت ۶۰ماهه بدون پیش پرداخت
 
 
- بانک مهراقتصاد باسقف ۳۰میلیون تومان بازپرداخت ۴۸ماهه
 بدون پیش پرداخت
 
 
- بانک حکمت ایرانیان باسقف ۲۰میلیون تومان برای نیروهای مسلح بدون ضامن
 
 
- بانک توسعه تعاون باسقف ۳۰میلیون تومان بازپرداخت ۳۶ماهه بدون سپرده گذاری وبدون پیش پرداخت


 - بانک سپه باسقف۵۰میلیون تومان بازپرداخت 48ماهه بدون سپرده گذاری وبدون پیش پرداخت


 - وام بانک رسالت 2درصدی همراه با خرید امتیاز وام

 - انواع خدمات دندانپزشکی با اقساط 6 ماهه بدون سود (پیش پرداخت 40%)

 - خرید لوازم خانگی تا سقف 15 میلیون تومان با اقساط 14 ماهه با چک معتبر (پیش پرداخت 30%)

- وام 60 میلیونی ازدواج با اقساط 60 ماهه


جهت تکمیل فرآیند خدمات فرم زیر را تکمیل نمائید