مدیریت بحران قسمت دهم

مدیریت بحران 
قسمت دهم:
دوران بحران کرونا که با فشار روانی دولت در حال تعدیل است 
ولی هیچ کس پاسخ گو نیست که زیان های وارد شده به بنگاه های اقتصادی را چه کسی باید جبران کند؟
یا تورمی چشمگیر و شیب زیاد در راه است؟
آیا رکود اقتصادی در راه است ؟
آیا فرو پاشی اقتصادی و بیکاری زیاد در راه است؟
متاسفانه در طی سال های گذشته شاهد تعدیل نیرو زیاد در بنگاه های اقتصادی بزرگ مخصوصا تولید کننده ها بوده ایم و امسال که سال  جهش تولید نامیده شده است آیا همراه با اهداف کاربردی برای تقویت نظام اقتصادی است؟
فقط می شود امیدوار بود 
کسب و کارهایی که در این دوران ضربه دیده اند نیاز به بازیابی دارند و. کمک مالی زیاد و اگر دولت به بنگاه های اقتصادی کمک مالی نکند 
قطعا با یک موج شدید تورم و یا بیکاری درگیر خواهیم شد که بی سابقه است 
سال پیش رو با تفکرات جدید سیاسی زیاد و عجیبی روبه رو خواهد شد   
با مجلسی جدید مصوبه های جدید تر 
و تفکرات حفظ امنیت کشور که سال  پیش رو را باوقایع قبل مانند تحریم و. کرونا خاص و حساس خواهد کرد
بنگاه های اقتصادی وابسته به دولت نیازمند. کمک های مالی هستند و با توجه به افت بورس در سطح جهان و پایین آمدن نرخ نفت جهانی کشور های وابسته به  طلای سیاه را بشدت دچار تغییر خواهد کرد 
با توجه به شرایط موجود درجامعه و اعلام قیمت های جدید درسال جدید از هفته آینده باید منتظر یک موج تورم بی سابقه باشیم 
تورمی که قطعا باعث بیکاری و افت تقاضا  خواهد شد
و اگر کشش اقتصادی مردم جوابگو عرضه و تقاضا نباشد قطعا ورشکستگی های زیادی را شاهد هستیم و فقط دولت می تواند با حمایت مالی و فرماندهی مطلق بحران شرایط را ایده آل کند
بنگاهی در این شرایط سخت معیشتی مردم جوابگو تقاضا هست که خارج از موج روانی جامعه عمل کند


انتخاب اول

ارسال ديدگاه

ديدگاه خود را در مورد اين مطلب بيان کنيد
عکس خوانده نمی شود