مدیریت بحران قسمت هشتم

مدیریت بحران 
قسمت هشتم:
با توجه به این شرایط سخت برای مردم که نه معشیت خوب دارند نه می توانندبه آینده امیدوار باشند و کسب کار های مختلف دچار بحران شدید شده است و مدیریتی مناسبی نیزبرای فراهم آوردن شرایط خوب وجودندارد
این شرایط برای بنگاه های اقتصادی برای بازپروری موارد مربوطه می تواند زمان مناسبی باشد 
در زمان فعلی که مردم برای کالاهایی غیر ضروری خود قطعا دست نگه میدارند. باید دقت شود که احتمالا تقاضا بشدت پایین خواهد آمد. ولی فقط کالاهای غیرضروری وشغل های 
که به زندگی مردم زیاد ارتباط دارند 
تاثیری نخواهد گذاشت با اینکه در این شرایط مشکل اصلی نبود جایگاه اقتصادی برای مردم است یعنی مردم کاسبی ندارند. که بخواهند با پول خود به بازار رجوع کنند. جز شغل های دولتی که حقوقشان تحت تاثیر این شرایط نیست 
و این می تواند بازار. هدف بنگاه های اقتصادی باشد 
یعنی تبلیغات بنگاه باید در شرکت های دولتی و نیمه دولتی انجام گیرد 
و شرط اولیه پیشبرد فروش در این ارگان تامین اجناس و طرح های ویژه فروش است که روی مخاطب تاثیر دارد. 
در شرایط فعلی فقط طرح های ویژه فروش می تواند مستقیما فروش رابالا ببرد
بنگاه اقتصادی موفق دراین شرایط  باید به فکر تامین محصول باشد و ایجاد طریقه مناسب برای فروش محصولات .
انتخاب اول

ارسال ديدگاه

ديدگاه خود را در مورد اين مطلب بيان کنيد
عکس خوانده نمی شود