مدیریت بحران قسمت چهارم

مدیریت بحران
قسمت چهارم:
با توجه به شرایط موجود درجامعه فعلی و اقتصاد ساکن و درگیری ذهنی مردم بابت آینده نچندان امیدوار کننده نقش بنگاه های اقتصادی می تواند پر رنگتر باشد
بنگاه  اقتصادی که قدرت یک کسب کار خاص را در دست دارد می تواند به روش زندگی مردم جهت دهد به دلیلی تعطیلی اکثریت فعالان اقتصادی مردمی که خود در زیر مجموعه این بنگاه ها فعالیت دارند بشدت تحت تاثیر قرار گرفته اند. 
و چون شغل و مایحتاج زندگیشان تحت الشعاع  این شرایط سخت است 
تنهاراه حل برای امید دادن به مردم اتخاذ تصمیمات کمکی به مردم جامعه آسیب دیده است
و در شرایط بعد از رفع بیماری کرونا باید مخاطبان  بنگاه ها فعالیت های جدید خود را بر روی همکاری با مردم و نجات جامعه ترتیب دهند و نباید منتظر دولت ماند چون بحران مدیریتی دولت را هم درگیر کرده است ونباید انتظار کمک از دولت تحریم زده داشت 
کارخانه جات تولیدی اکثرا برای مخاطبان خود باید تولیدات مهم و کلیدی داشته باشند و این دوره زمانی بعداز برطرف شدن بیماری اولین بنگاه اقتصادی که باید برای فعالیت های جدید انگیزشی اقتصادی دستورالعمل تدوین کند 
تولیدکننده ها می باشند
تولید کننده ها با ایجاد اشتغال می توانند بیکاری را تا حدودی ازبین ببرند و با تولید محصول با کیفیت ایرانی شرایط را به ایده آل نزدیک کنند.


انتخاب اول

ارسال ديدگاه

ديدگاه خود را در مورد اين مطلب بيان کنيد
عکس خوانده نمی شود