مدیریت بحران قسمت پنجم

مدیریت بحران 
:قسمت چهارم:
با توجه به شروع بیماری سخت کرونا و افت روانی جامعه جهانی که بشدت روی بنگاه های اقتصادی تاثیرمی گذارد و نمی توان آینده را پیش بینی کرد
دراین شرایط بحرانی مدیریتی که دستورالعمل ندارد بشدت دچار  دگرگونی خواهد شد و چون هدف بنگاه اقتصادی کسب سود است و در جامعه ایران که اکثرا اهداف بنگاه ها کوتاه مدت است باید کنترل جریان را. بدست گرفت شکل بحران الان با شرایط قبلی تحریم و نوسان قیمت متفاوت است که باید با قدرت روی یکسان سازی شرایط کار کرد دستورالعملی که معمولا برای این شرایط پیش بینی می شود ایجادارتباط با مخاطب بصورت مکانیره است داشتن سایت و شبکه اجتماعی و حتی اپلیکیشن بسیار مفید خواهدبود واین باعث تنوع  ارتباطات  می شود. که مخاطب را همیشه درگیر می کند 
در این شرابط بحرانی عدم ارتباط مستقیم  رودر رو ارتباطات غیر رسمی از طریق اینترنت وشبکه های اجتماعی بسیار مفید خواهد بود.


انتخاب اول

ارسال ديدگاه

ديدگاه خود را در مورد اين مطلب بيان کنيد
عکس خوانده نمی شود