مدیریت بحران قسمت دوم

مدیریت بحران 
قسمت دوم:
 اگر بنگاه اقتصادی برای مدیریت کردن شرایط موجود راهکارهایی را داشته باشد باید در نقش مخاطب به هدف های خود فکر کند بنگاه اقتصادی خوب عمل می کند که تغییرات مخاطب خود رارصد و تحلیل کند
رفتار مخاطب مدام در حال تغییر است که کیفیت ارتباطات به تحلیل اینگونه رفتارها بستگی دارد
بنگاه اقتصادی باید بداند چه موقع برای حضور در بازار مهیا است 
در شرایط بحران اگر بنگاه بخواهدخود را حفظ کند. باید با تبلیغات زیر پوستی ونشانه هایی از در کنارمردم بودن در تولید محتوا مخاطب خود را پیگیر خود کند و همیشه یاد آور برند و هویت بنگاه برای مخاطبان باشد


انتخاب اول

ارسال ديدگاه

ديدگاه خود را در مورد اين مطلب بيان کنيد
عکس خوانده نمی شود