مدیریت بحران قسمت دهم

مدیریت بحران قسمت دهم

مدیریت بحران قسمت دهم: دوران بحران کرونا که با فشار روانی دولت در حال تعدیل است ولی هیچ کس پاسخ گو نیست که زیان های وارد شده به بنگاه های اقتصادی را چه کسی باید جبران کند؟ یا تورمی چشمگیر و شیب زیاد در راه است؟ آیا رکود اقتصادی در راه است ؟ آیا فرو ...

مدیریت بحران  قسمت نهم:

مدیریت بحران قسمت نهم:

[18:35, 4/7/2020] Hamidshah: مدیریت بحران قسمت نهم: شروع کار بنگاه اقتصادی پس از اتمام بحران این خود یک اندیشه و راهکار ثمره بخش می خواهد. بنگاه اقتصادی پس از این شرایط بسته بودن و عدم حضور در بازار وهمزمانی با شروع سال جدید یک آینده امیدوار کننده ...

مدیریت بحران قسمت هشتم

مدیریت بحران قسمت هشتم

مدیریت بحران قسمت هشتم: با توجه به این شرایط سخت برای مردم که نه معشیت خوب دارند نه می توانندبه آینده امیدوار باشند و کسب کار های مختلف دچار بحران شدید شده است و مدیریتی مناسبی نیزبرای فراهم آوردن شرایط خوب وجودندارد این شرایط برای بنگاه های اقتصادی ...

مدیریت بحران  قسمت هفتم

مدیریت بحران قسمت هفتم

مدیریت بحران قسمت هفتم: با توجه به شروع سال جدید واحتمال نوسانات قیمت ارز و کالا باید شاهد تغییرات در رفتارمصرف کننده گان باشیم تغییراتی که قطعادرروند تولید و توزیع تاثیر می گزارد با توجه به بحران بیماری کرونا در جامعه ایران باید شاهد رکورد اقتصادی ...

مدیریت بحران  قسمت ششم

مدیریت بحران قسمت ششم

مدیریت بحران قسمت ششم: با توجه به شرایط کنونی جامعه جهانی نسبت به وجودویروس و بیماری کرونا و حضور اولیه این ویروس از کشور چین که دادوستد کالایی زیادی با ایران دارد باید اشاره کرد که به احتمال زیاد امکان دارد عدم تامین کالا توسط کشور چین برای ایران ...

مدیریت بحران قسمت چهارم

مدیریت بحران قسمت چهارم

مدیریت بحران قسمت چهارم: با توجه به شرایط موجود درجامعه فعلی و اقتصاد ساکن و درگیری ذهنی مردم بابت آینده نچندان امیدوار کننده نقش بنگاه های اقتصادی می تواند پر رنگتر باشد بنگاه اقتصادی که قدرت یک کسب کار خاص را در دست دارد می تواند به روش زندگی مردم ...

مدیریت بحران قسمت پنجم

مدیریت بحران قسمت پنجم

مدیریت بحران :قسمت چهارم: با توجه به شروع بیماری سخت کرونا و افت روانی جامعه جهانی که بشدت روی بنگاه های اقتصادی تاثیرمی گذارد و نمی توان آینده را پیش بینی کرد دراین شرایط بحرانی مدیریتی که دستورالعمل ندارد بشدت دچار دگرگونی خواهد شد و چون هدف بنگاه ...

مدیریت بحران قسمت سوم

مدیریت بحران قسمت سوم

مدیریت بحران قسمت سوم: با توجه به اینکه بحران غیرقابل پیش بینی هست بایدتوجه کرد که شرایطی بوجود می آورد که مشکلاتی را همراه خواهدداشت به همین خاطر اگر یک دستور العمل برای این شرایط تدوین شود بسیاره ثمره بخش خواهدبود دستورالعملی که بنگاه اقتصادی رادر ...

مدیریت بحران قسمت دوم

مدیریت بحران قسمت دوم

مدیریت بحران قسمت دوم: اگر بنگاه اقتصادی برای مدیریت کردن شرایط موجود راهکارهایی را داشته باشد باید در نقش مخاطب به هدف های خود فکر کند بنگاه اقتصادی خوب عمل می کند که تغییرات مخاطب خود رارصد و تحلیل کند رفتار مخاطب مدام در حال تغییر است که کیفیت ...

مدیریت بحران قسمت اول

مدیریت بحران قسمت اول

مدیریت در دوران بحران قسمت اول : در درجه اول مشخص کرد هدف بنگاه اقتصادی چیست؟ ثبات و یا تجارت در شرایط بحران تجارت بشدت تحت الشعاع قرار گرفته است پس فکر و ایده و. تبلیغات وقتی جواب می دهد که ثبات اولیه وجود داشته باشد (منظور از ثبات فقط شرایط عادی ...